Lato dla większości z nas to okres odpoczynku i zwolnienia obrotów, jednak nie dla służb odpowiedzialnych za letnie utrzymanie dróg. Wraz z zakończeniem okresu zimowego w pierwszej kolejności zadaniem zarządców dróg jest usunięcie piasku z chodników i nawierzchni asfaltowych. Po zimie należy także sprawdzić stan oznakowania dróg oraz ewentualnie w przypadku zabrudzeń znaków dokonać ich umycia.  Kolejnym etapem będzie zadbanie o regularne koszenie terenów zielonych, utrzymanie porządku w pasach dróg, ścinanie poboczy oraz odmulanie rowów odwadniających drogi. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy szeroki wachlarz części oraz urządzeń niezbędnych do wykonywania wszystkich wymienionym wyżej zadań.