63-TAA-100 Bijak zmontowany z uchwytem, tuleją i ostrzem